Adaklık Koyun Satış Yeri

 

Diledikleri bir şeyin gerçekleşmesi karşılığında adak adayan kişiler, dileklerinin gerçeğe dönüşmesi durumunda adadıkları şeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Kuralları ve yasakları İslam dini tarafından belirlenmiş olan adak dileme konusunda, en çok adanan şey kurban kesmektir. Kesilen kurbanların büyük bir çoğunluğu ise küçükbaş hayvanlardan meydana gelmektedir. Adaklık koyun satış yeri olarak faaliyet gösteren işletmelerden, bu amaçla yetiştirilmiş hayvanları temin edebilmek mümkündür. Hayvan satışının yanı sıra bu işletmeler adak ile ilgili farklı hizmetler de vermektedir. Adaklık olan hayvanlar özel olarak seçilip yetiştirilir, zira İslam dinine göre adaklık olacak hayvanın belirli şartları taşıması gereklidir.

 

Adak Kurbanı Nerede ve Ne Zaman Kesilir?

 

Adak adayan kişi bu işe niyet ederken, dileğinin gerçekleşmesi durumunda adağı ne zaman keseceğini belirtmemişse, adağını dileğinin gerçekleşmesinden sonraki ilk fırsatta kesmelidir. Dileğin yerine gelmesine rağmen adağın kesilmemesi, dini açıdan olumlu bir durum değildir. Ancak kişi adak adarken ramazan ya da bayram gibi belirli bir zaman belirtmişse, kurbanını o zamanda kesmelidir. Yer konusunda da aynı kural geçerlidir. Eğer adağın adanması esnasında nerede kesileceğine dair bir beyanda bulunulmuşsa adak orada kesilmelidir. Aksi halde adak herhangi bir yerde kesilebilir. Adaklık koyun satış yeri adak hayvanını kesecek yeri ve bilgisi olmayan kişiler içinde kesme, soyma ve parçalama işlemi sunmaktadır. Ayrıca hayvanların kesildiğinden emin olmak isteyen kişiler için canlı yayında kesimler izletilmektedir.

 

Adaklık Hayvan Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Adaklık hayvan seçiminin doğru yapılması büyük önem arz eden bir konudur. Zira Allah rızası içile yapılan bu işte kusurlu ya da dinen kabul görmeyen hayvanların kesilmesi, adağın sıhhatinin zarar görmesine neden olur. Adaklık koyun satış yeri firmalarından hayvan alırken her şeyden önce hayvanın sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Eğer hayvanın ağız ve çevresinde yaralar varsa ya da göğüslerinde, ayaklarında iltihaplanmalar varsa bu hayvanın sağlıksız olduğu anlamına gelir. Ayrıca sağlıksız hayvanlar, etinden yiyecek olan kişiler için de bir tehlikedir. Bunun dışında hayvanların vücut bütünlüğü de dikkat edilmesi gereken bir husustur.