Adaklık Koyun

Anasayfa » Adaklık kurban » Adaklık Koyun

Adaklık Koyun

Adaklık koyun, genelde adaklar için  en çok tercih edilen hayvandır. Adak, kişinin belirli bir şarta dayalı olarak, kendisini bir şeyi yapmaya mecbur tutmasıdır. İstediği dua gerçekleştiğinde, adağını yerine getirmelidir. Getirmediği takdirde sıkıntılar oluşabilir. Adaklık kurban kesmenin önemli kaideleri vardır. Bu kaidelerin yerine getirilmesi son derece önemlidir.

Adaklık Koyun Neden Tercih Edilir?

Kişi adaklarda kurban kesmeyi de adayabilir. Ve adak bazen büyük baş hayvanlardan, bazen de küçükbaş hayvanlardan adak adanır. Adaklık koyun küçükbaş hayvan cinsindendir. Tercih edilme sebeplerinin başında da küçükbaş hayvan olması gelir. Çünkü koyun, büyükbaş hayvanlardan olan dana, inek vb hayvanlara nazaran fiyat olarak daha uygundur. Koyunun adakta tercih edilmesinin diğer sebebi de, kesiminin kolay olmasıdır. Küçükbaş hayvan cinsinden olan koyunun adak olarak yerine getirilmesi daha az zahmet ister. Bu yüzden de adaklar da daha çok tercih edilir.

Koyun Adayan Bir Kişi İlla Koyun Mu Kesmelidir?

Kişi bir şarta bağladığı adağını koyun olarak belirlemişse, tabi ki koyun kesmesi daha güzeldir. Fakat koyun kesmeyi murat eden kişi, aslında koyun, küçükbaş hayvan olduğu için koyunu kasteder.  Birçok sebeplerden dolayı koyun kesmeyi adayan kişi, sonradan koyun yerine koç kesmek istese, koç da küçükbaş hayvan cinsinden olduğu için onu da kesebilir. Fakat koyun adayan bir kişi onun yerine büyükbaş hayvan kesmek isterse, bunu yapamaz. Çünkü cinsleri aynı değildir.

Adaklık Koyunun  Şartları Nelerdir?

Adaklık koyunun, kesildiğinde adağının yerine gelebilmesi için, yaşına bakılır. Koyunun yaşı, en az bir yaş olması lazımdır. Adak olarak koyun adayan kişi, adağında yaşını belirtmese bile, keserken bir yaşında olan bir koyun kesmelidir. Ancak koyunların bir yaşından küçük olduğu halde gürbüz, gelişken bir koyun varsa, duruşu bir yaşındaki koyunla aynı ise, o zaman oda kesilebilir. Bunun yanı sıra adak koyununun sağlıklı da olması gerekir. Sakat, kulağının kesik olması gibi bazı azaları eksik olan koyun, adaklık koyun olarak kabul edilmez. Adak adayan kişinin bunlara dikkat etmesi gerekir.

 

Benzer Konular

, , ,