Adak Keçi Satış Yeri

 

Adak adamak, İslam dini tarafından meşru kılınmış bir uygulamadır. Bir konuda istedikleri şeyin gerçekleşmesini talep eden bireyler, bu şeyin gerçekleşmesi durumunda yerine getirmek üzere Allah’a bir söz vermektedir. Dileklerinin gerçekleşmesi durumunda da vermiş oldukları sözü yerine getirmeleri gereklidir. Adak olarak adanan şeylerin arasında kurbanlar ilk sırada gelmektedir. Özellikle de keçiler adak kurbanı olarak en çok tercih edilen hayvanlar arasındadır. Bu nedenle de adak keçi satış yeri konusunda çok fazla alternatif vardır. Profesyonel olarak bu amaçla hayvan yetiştiren ve destekleyici hizmetler ile birlikte adak sahiplerine sunan işletmelerin yanı sıra, köylüler de adak hayvanı satın almak için bir alternatiftir.

 

Adaklık Hayvanlarda Vücut Bütünlüğü

 

Adak keçi satış yeri üzerinden satın alınacak ve adak kurbanı olarak kesilecek hayvanların taşıması gereken bir takım yeterlilikler vardır. Bunlardan biri de vücut bütünlüğüdür. Vücut bütünlüğü tamamen ya da kısmen bozulmuş olan hayvanların kurban olarak kesilmesi mümkün değildir. Hayvanın organlarından birinin eksik olması ya da sakat olması, onun kurban olarak kesilmesine manidir. Bu hayvanlar kurbanlık dışında kesip yemek için uygundur ve bu konuda bir sakınca yoktur. Ancak Allah için kurban edilemezler. Sakat hayvanlar çoğu zaman bu kusurlarından dolayı uygun fiyatlardan satılmaktadır. Sırf fiyatlarından dolayı bu hayvanları tercih etmek de doğru bir yaklaşım değildir. Ancak adak keçi satış yeri işletmeleri, dini açıdan kurban edilebilecek özellikteki hayvanları satmaktadır.

 

Adak İle Dilek Arasındaki Fark

 

Çok sayıda insan İslam dininde bulunan adak adama ile din dışı olan türbelere bez bağlama, mum yakarak dilek dileme gibi uygulamaları karıştırmaktadır. Oysa bunların arasında keskin bir çizgi vardır. Adak adama işleminde kişi dilediği şeyi Allah’tan diler ve bunun karşılığında da şükrünü göstermek için farz kılınmış olan bir ibadet ile ona yönelir. Ancak türbelerde tutulan dileklerde Allah’tan ziyade orada bulunan kişinin ön plana çıkmasından dolayı bu yöntem batıldır. Ya da farklı şekillerde mum yakarak dilek tutmak da İslam dini açısından geçerliliği olan uygulamalar değildir.